INDEX

Accept utterances and relay to Semanta


Lingvistica heeft ten behoeve van Semanta van een aantal organisaties de websites geconverteerd van webpagina's naar tekstbestanden voor de opleiding van virtuele gesprekspartners. Het merendeel van de gesprekspartners zullen als HUMANOID fungeren. Naast humanoids onderscheiden wij XBOTS die onderdelen van het IoT vertegenwordigen. Een speciale groep gesprekspartners bestaat uit ONDERSTEUNER: Webeditor, Webeditor, taalkundige, vertaler, leraar.