Onderwerp
Een onderwerp geeft in maximaal 64 tekens aan waar u het over wil gaan hebben met de door u  geselecteerde  gesprekspartner. Een onderwerp kan nieuw zijn of bestaand. 
Bij een nieuw onderwerp kan dit vergelijkbaar zijn met een bestaand onderwerp. U kunt een  percentage van  vergelijkbaarheid opgeven in een getal:
1=100%
2=>75%
3=>50%
4=>25%
Elk percentage minder dan 25% wordt als een nieuw onderwerp beschouwd. Geeft u geen  percentage dan wordt het  getal 4 opgeslagen.
In de kennisbank worden de volgende teksten als onderwerp opgeslagen:
Website Title tekst uit webpagina's
Document Het onderwerp dat u heeft aangegeven
Uiting Het onderwerp dat u heeft aangegeven
Als u niets wijzigt in het onderwerp of gesprekspartner worden de meest recente waardes voor  onderwerp en  gesprekspartner gehanteerd.
Als u geen onderwerp aangeeft wordt het onderwerp geformuleerd door semanta op basis van de  woordvormen die  gevonden worden in het onderwerp. Semanta toont er twee.
Bijv.
Onderwerp
 
 
koud
Uiting
Het is koud
 
 
Gesprekspartner
 
 
semantus
Onderwerp
Het is koud
koud
Uiting
Gaat het nog  vriezen
 
 
Gesprekspartner
heeft u al naar het  weerbericht  gekeken
semantus
Tekstanalyse
Semantiek
De  wordt bepaald aan de hand van de woordvormen in uw uiting.  De inhoud van uw uiting  wordt  geanalyseerd op zg. verbindingsvormen, woordvormen, segmenten en karakter,  gevoel en emotie. 
Metselwerk
Segmenten
Gevoel
Emotie
Grammatica
Raadplegen
Woordvormen
Part of Speech
Bestaand
Toegankelijkheid
Gelijkenis
Nieuw
Kennismaking
graphic
Ik heb al een kenmerk
Ik heb nog geen kenmerk
Klik op graphic en vul de gegevens aan op het getoonde formulier
graphic
Nieuwe bezoeker
Expliciet toestemming
Als u expliciet toestemming geeft om uw gegevens en handelingen vast te leggen worden  de  gegevens gekoppeld aan uw identiteit 
Identiteit
Voornaam
Achternaam
Email-adres
Webeditor
Webmaster
Korte termijn geheugen
Lange termijn geheugen
Uiting
Voornaam
U mag elke naam kiezen to maximaal 12 teken. De defaultwaarde is gast.
Achternaam
U mag elke naam kiezen to maximaal 12 teken. De defaultwaarde=  op bezoek
Emailadres
Het emailadres moet een geldig emailadres zijn dat geregistreerd is op de de host van  waaruit u  Semanta gebruikt. Bijvoorbeeld u bent op bezoek via Lingvistica.nl uw emailadres  moet dan  eindigen op lingvistica.nl. Zoals in klaas@lingvistica.nl.
Rol
Webeditor
Webmaster
Bezoeker
Korte termijngeheugen
De twee meest recente conversaties worden getoond. 
Lange termijngeheugen
Alle chatbotconversaties worden opgeslagen in een conversatie log.
Uiting
Een uiting voor een geregistreerd gebruiker kan bestaan uit een extractie uit de  kennisbank  van  een corpus, platte meestal gekopieerde tekst, een zin,  inclusief  deelzinnen, een korte  opmerking  of een enkel woord.
De inhoud van de uiting wordt bij toestemming, aanvragen en registreren van uw kenmerk,  wordt  opgeslagen in de kennisbank samen met het door Semanta geformuleerde antwoord  en wordt  anoniem getoond voor andere gebruikers als u ook daarvoor toestemming heeft  gegeven. 
Kenmerk
Het kenmerk ontvangt u van ons per e-mail op het emailadres dat u opgegeven heeft en  alleen als  alle parameters voor de expliciete toestemming correct en verifieerbaar zijn.
Als u geen toestemming geeft wordt er wel een kenmerk aangemaakt dat u via de web  browser  kunt invoeren nadat dit aan u is meegedeeld. Met dit  tijdelijke kenmerk kunt u  alleen de rol  van  bezoeker gebruiken  en alleen de kennisbank van Semanta raadplegen.  U kunt geen  andere  corpora  raadplegen of wijzigingen aanbrengen.
Toegankelijkheid
Openbaar
Elke bezoeker mag van u het onderwerp lezen
Groep
Alleen leden van een door u gefiatteerde groep mogen het onderwerp lezen
Prive
u alleen mag het onderwerp lezen
Geen toestemming
Geen toestemming is de defaultwaarde voor Semanta, Gegevens worden alleen bewaard  als  u  daar expliciet toestemming voor gegeven heeft. 
Uiting
Als u onze website verlaat worden al uw gegevens over uw bezoek na een uur gewist.
Wissen
Als u geen toestemming geeft worden uw gegevens automatisch gewist. Als u bestaande  gegevens wilt wissen doet u dat met kenmerk dat u bij het geven van uw toestemming om  gegevens vast te legen heeft gekregen samen met het e-mail adres dat u daarvoor gebruikt  heeft.
Tekstanalyse
Semantiek
De  wordt bepaald aan de hand van de woordvormen in uw uiting.  De inhoud van uw uiting  wordt  geanalyseerd op zg. verbindingsvormen, woordvormen, segmenten en karakter,  gevoel en emotie. 
Metselwerk
Segmenten
Gevoel
Emotie
Grammatica
Raadplegen
Woordvormen
Part of Speech